Rodzaje podatków w Niemczech

 Rodzaje podatków w Niemczech

Dochody z podatków są rozdzielane na trzy poziomy rządu Niemiec : federację, kraje związkowe i gminy. Wszystkim im łącznie przysługują najważniejsze rodzaje podatków (tj. Podatek od towarów i usług i podatek dochodowy ). Z tego powodu podatki te nazywane są również „podatkami dzielonymi”. Dochody podatkowe są rozdzielane proporcjonalnie według wzoru przewidzianego w niemieckiej konstytucji.