Adres wirtualny, a adres rzeczywisty

 Adres wirtualny, a adres rzeczywisty

Co to jest adres rzeczywisty biura?
Podczas tworzenia firmy wymagane jest podania adresu w przypadku firm zarejestrowanych. Adres ten nazywany jest adresem firmy i jest używany do celów korespondencji prawnej.

Co to jest adres wirtualny biura?
Adres wirtualny to lokalizacja, z której Twoim zdaniem prowadzisz działalność. Mimo że fizycznie firmy nie ma pod tym adresem, jest to adres, z którego korzystasz do odbierania całej korespondencji.